revaxis 65 ans

REVAXIS. Daarom is vaccinatie nodig. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, daarom is vaccinatie nodig. Een enkele keer duren ze tot 2 weken. Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? REVAXIS moet worden toegediend volgens de nationale aanbevelingen en/of plaatselijke gebruiken. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak dodelijk. U kunt dat merken aan huiduitslag, galbulten of jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, benauwdheid, opgezwollen lippen, tong of gezicht of flauwvallen. Dit vaccin helpt om de bescherming tegen difterie, tetanus en poliomyelitis (polio) te stimuleren (te boosten). Dit kan door gebruik van besmet water of voedsel. Het is beschikbaar als enkele dosis (0,5 ml) in een voorgevulde spuit. Bekijk dan de video. Informatie over Diphtheria-Poliomyelitis-Tetanus op Farmacotherapeutisch Kompas, SmPC Datum van (gedeeltelijke) herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 8 september 2016. Binnen het RVP moet het vaccin bewaard en gebruikt worden conform de richtlijn Cold Chain voor uitvoerende organisaties. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Difterie en tetanus worden veroorzaakt door bacteriën. Pijn op de plaats van de injectie, zelden met roodheid, zwelling of harde plek onder de huid. Stijve arm of stijf been waarin geïnjecteerd is. Het vaccin ziet er normaal gezien uit als een witte troebele suspensie voor injectie die tijdens de bewaring kan neerslaan. TetanusTetanus is een ernstige spierziekte veroorzaakt door de gifstoffen van de tetanusbacterie. Active Ingredients: Diphtheria Vaccine, Poliomyelitis Vaccine, Tetanus Vaccine . Er bestaat geen behandeling tegen polio. Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Het is niet bekend of dit vaccin in de moedermelk terecht komt. Deze klachten duren meestal niet langer dan 1-2 dagen. REVAXiS® mag gebruikt worden als een herhalingsvaccin volgend op een eerste inenting (primaire immunisatie) met geïnactiveerde of orale poliomyelitis vaccins. Apotheek.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziekte vijftien jaar aan. mensen in bepaalde beroepen, zoals in de gezondheidszorg, laboratoriummedewerkers, rioolwerkers, grondarbeiders, hoveniers, land- en tuinbouwers, veehouders, dierenverzorgers, dierenartsen en veldsporters; mensen die veel in contact komen met personen afkomstig uit gebieden waar deze ziekten heersen, zoals reizigers, vluchtelingen, asielzoekers en adoptiekinderen; reizigers naar landen waar deze ziektes heersen. Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken. Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Het DTP-vaccin bevat onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie- en tetanusbacteriën en onschadelijk gemaakt poliovirus. ZwangerschapU kunt dit medicijn veilig gebruiken. Neem dan contact op met uw apotheker of arts. Zona : Pour les personnes entre 65 et 74 ans. Heeft u last van een bijwerking? Meld het in elk geval bij een volgende vaccinatie, zodat u de volgende vaccinatie zittend of liggend kunt krijgen. Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. PolioPolio is de afkorting van poliomyelitis. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite : Rappel à 65 ans, puis tous les dix ans. De meeste mensen zijn als kind tegen polio gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. Overgevoeligheid. Griepachtige klachten, zoals hoofdpijn, koorts, spierpijn, verminderde eetlust, misselijkheid of buikpijn. De werkzame stof DTP-vaccin zit in de volgende producten: Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Uw arts zal u extra controleren. Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziektes tien jaar aan. Dit vaccin helpt om de bescherming tegen difterie, tetanus en poliomyelitis (polio) te stimuleren (te boosten). Wat is REVAXIS en waarvoor wordt dit middel gebruikt* REVAXIS is een vaccin. Meestal gebeurt flauwvallen omdat het zenuwstelsel gevoelig reageert op prikkels van buitenaf. Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar betreffende gebruik van REVAXiS® bij personen met een onvolledig of ontbrekend primair vaccinatieschema van difterie- en tetanus toxoïden of vaccinaties tegen kinderverlamming … Flauwvallen. REVAXiS zit in een voorgevulde spuit. Meld dit dan bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. De afzonderlijke vaccins worden internationaal gebruikt sinds 1923 (difterievaccin), 1933 (tetanusvaccin) en 1955 (poliovaccin). Wanneer een injectie REVAXIS wordt gegeven, zal de natuurlijke afweer van het lichaam een bescherming tegen deze verschillende ziekten produceren. Als u niet alle prikken krijgt, beschermt het vaccin niet voldoende tegen difterie, tetanus en polio. Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. De meeste mensen zijn als kind tegen difterie en tetanus gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. Meestal gebeurt dit vlak voor, tijdens of na de vaccinatie. Heeft u een vraag? U kunt tetanus krijgen door besmetting met deze bacterie. De tweede inenting een maand na de eerste en de derde weer een half jaar later. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Het DTP-vaccin bevat onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie- en tetanusbacteriën en onschadelijk gemaakt poliovirus. Daarom is vaccinatie nodig. Het DTP-vaccin bestaat uit vaccins tegen difterie, tetanus en polio. Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt. Meestal is dit onschuldig. Bent u overgevoelig? 1/6 Revaxis PIL 121118 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker REVAXIS® Suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Difterie, tetanus en poliomyelitis (geïnactiveerd) vaccin, geadsorbeerd, beperkte hoeveelheid antigen(en). Dit vaccin heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten? Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Vaccinatie van risicogroepenVaccinatie met het DTP-vaccin wordt aanbevolen voor personen die geen bescherming (meer) hebben van eerdere vaccinaties en die wel een verhoogd risico hebben op een infectie met difterie, tetanus of polio. Zie hiervoor de tekst DTP-vaccin bij kinderen. REVAXIS is een vaccin. De difteriebacterie kan ook de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. Ik wil een bijwerking melden. Het beschermt tegen infectie met difterie- en tetanusbacterie en met het polio-virus. Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? In de meeste situaties is 1 vaccinatie voldoende om u weer 10 jaar tegen difterie, tetanus en polio te beschermen. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen. Deze ontstaan vooral doordat uw afweersysteem denkt dat er sprake is van een echte infectie. DifterieDifterie of ‘kroep’ is een ernstige ziekte waarbij het lichaam reageert op de gifstoffen van de difterie-bacterie. Meld dan uw ervaring bij pREGnant. Dit geneesmiddel is goedgekeurd voor gebruik bij de hier vermelde indicatie. Kijk dan op Thuisarts.nl. REVAXIS mag niet worden gegeven als eerste vaccin (primaire reeks) tegen difterie, tetanus en poliomyelitis (polio). Hoe ziet REVAXIS eruit en wat is de inhoud van de verpakking. De koorts kan namelijk verergeren. U kunt de ziekte krijgen als u dit virus binnenkrijgt via sporen van menselijke ontlasting. Wordt uw medicijn niet vergoed? Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Heeft u last van een bijwerking? REVAXIS suspension for injection in pre-filled syringe - Summary of Product Characteristics (SmPC) ... induration and oedema) reported by 65 to 80% of subjects in each trial. Het wordt gegeven als vaccinatie aan volwassenen bij wie dergelijke infecties zeer ernstig kunnenverlopen en aan reizigers naar landen waar deze infectieziekten vaker voorkomen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Als het nodig is, krijgt u een tweede vaccinatie. Of heeft u last van een bijwerking? Ik wil een bijwerking melden. Meld uw ervaring. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende. Il est également possible de proposer la vaccination aux personnes âgées de 75 à 79 ans jusqu’en février 2017. Wilt u meer weten over ziekte en gezondheid? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Even pijn in arm, hele dag hoofdpijn, geen energie. Polio (kinderverlamming) wordt veroorzaakt door het poliomyelitis-virus. De uitvoerder dient zelf voor een veilig naaldsysteem te zorgen. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: Apotheken, maar ook reisorganisaties, GGD’en, huisartsen en het Landelijk Centrum Reizigersinformatie (www.lcr.nl) kunnen u informeren over de landen waar deze ziekten vooral optreden. Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Maar bij ongeveer 1 procent van de besmette personen treden blijvende spierverlammingen op. De onderstaande medicijnen verminderen de werking van het vaccin. De ziekte verloopt vaak zeer ernstig, waardoor behandeling soms te laat komt. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit vaccin. 1. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden. Informatie over DTP-vaccin op Apotheek.nl, Informatie over Diphtheria-Poliomyelitis-Tetanus op Lareb.nl. REVAXiS is een boostervaccin … Grippe saisonnière : Vaccination chaque année pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Het beschermt tegen infectie met difterie- en tetanusbacterie en met het polio-virus.Het wordt gegeven als vaccinatie aan volwassenen bij wie dergelijke infecties zeer ernstig kunnenverlopen en aan reizigers naar landen waar deze infectieziekten vaker voorkomen. Als het in de moedermelk terecht komt, is het niet schadelijk voor de baby. autorijden, alcohol drinken en alles eten?Bij dit vaccin zijn hiervoor geen beperkingen. These usually had their onset within the 48 hours following vaccination and persisted for 1 to 2 days. Een andere naam voor tetanus is daarom kaakklem. REVAXiS wordt sinds 2016 binnen het RVPRijksvaccinatieprogramma gebruikt voor vaccinatie tegen Difterie, Tetanus en Polio. De slijmvliezen van de keel kunnen opzwellen, waardoor het ademen moeilijk wordt. Polio voorkomenTegen deze ziekte kunt u worden gevaccineerd met een injectie. Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? REVAXiS wordt sinds 2016 binnen het RVPRijksvaccinatieprogramma gebruikt voor vaccinatie tegen Difterie, Tetanus en Polio. Volwassenen hebben daarom bij een verwonding een tetanus-vaccinatie nodig als de laatste vaccinatie langer dan tien jaar geleden is. Overleg hierover met uw arts. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Legal Category: Product subject to medical prescription which may not be renewed (A) Patient Information Leaflet Patient Information Leaflet last updated on medicines.ie: 27/07/20 RijksvaccinatieprogrammaAlle kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, tetanus en polio. Company: Sanofi Pasteur. Het is ook een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Is er sprake van hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit vaccin niet opnieuw krijgt. In Nederland komt difterie nauwelijks meer voor, omdat de meeste mensen als kind gevaccineerd zijn tegen deze ziekte. Als u dan in aanraking komt met dit virus kan uw lichaam dit effectiever onschadelijk maken. Men noemt het ook wel de 'DTP-prik'. Vaccins moeten in het donker bewaard worden op een temperatuur van +2°C en +8°C. Tetanus begint meestal met hoofdpijn en spierkrampen in de kaken. Ook de ademhalingsspieren kunnen verkrampen, waardoor ademen moeilijker gaat. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.BorstvoedingU kunt dit vaccin veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. De bacterie kan via een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Zie hiervoor de tekst DTP-vaccin bij kinderen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden en bij dierenbeten. Vaccins worden gebruikt om te beschermen tegen infectieziekten. Dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. J07CA01 - Diphtheria-Poliomyelitis-Tetanus, ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER DTP-vaccin NVI wordt in het Rijksvaccinatieprogramma gebruikt voor de eerste inenting en de herhalingsprikken, terwijl Revaxis alleen voor de herhalingsprikken wordt gebruikt. Deze bacterie wordt via hoesten van mens op mens overgebracht. Hoe?De arts of de verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.Wanneer? Ze verplaatsen zich dan over het hele lichaam. Het DTP-vaccin is op recept verkrijgbaar onder de namen DTP-vaccin NVI en Revaxis. Deze komt voor in aarde, straatvuil en mest van dieren. Deze ziekte kan geheel zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht hebben. Dit boostervaccin is geschikt voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar, jongeren en volwassenen die dit vaccin of een gelijkaardig vaccin in het verleden hebben gekregen. Neem bij ernstige jeukende huiduitslag contact op met uw arts. Wanneer een injectie REVAXIS wordt gegeven, zal de natuurlijke afweer van het lichaam een bescherming tegen deze verschillende ziekten produceren. Binnen enkele dagen nemen de spierkrampen toe. Hierdoor bent u mogelijk onvoldoende beschermt. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Als u dan in aanraking komt met die gifstoffen kan uw lichaam deze effectiever onschadelijk maken. Heeft u toch een volledige vaccinatie nodig? Stel de vaccinatie dan indien mogelijk uit tot u weer beter bent. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Waarschuw dan meteen uw arts. Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof DTP-vaccin. Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen. Zoek op postcode, plaats of naam. Dan krijgt u gedurende 7 maanden in totaal 3 inentingen. REVAXiS (ten-pack) Afmeting verpakking 11,9 x 9,8 x 4,5 cm, REVAXiS (ten-pack) Afmeting verpakking 22,2 x 14,0 x 4,3 cm. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. SAMENSTELLING overeenkomend met, Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik. REVAXiS is een boostervaccin en niet geregistreerd voor de opbouw van de basisimmuniteit. Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers in Nederland. Vaccins worden gebruikt om te beschermen tegen infectieziekten. Er kan dan sprake zijn van overgevoeligheid voor het vaccin. De ziekte begint meestal met ernstige keelpijn, een ziek gevoel en soms koorts. Difterie en tetanus voorkomenU kunt tegen difterie en tetanus worden gevaccineerd met een injectie.Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de gifstoffen van de bacteriën. Huiduitslag. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.

Comment écrire Un Vecteur Sur Word, épreuve Informatique Bac 2019 Pdf, Instrument De Musique électronique, Richard Taillet Wikipédia, Où Se Trouve Le Parthénon, Somme De Riemann En Ligne, Maria Sharapova Taille, Bts Sio Alternance Metz, Exercices Multiplication Nombres Décimaux 6ème Pdf, Oscp Report Example,

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *